Mindre sjukefravær med Stint

Aktivitetskampanjen har virket positivt på sjukefraværet på Elementpartner. 

– Sjukefraværet har gått ned i perioden under og etter vi deltok i Stint-kampanjen. Det er selvsagt flere grunner til dette, men jeg er helt sikker på at Stint har bidratt positivt, forteller 

Odd Tore Finnøy, daglig leder i Elementpartner.

Elementpartner hadde lenge tenkt på alternative måter for å prøve og få ned sjukefraværet da de oppdaget Stint på Næringspub i regi av Nordveggen i vår. 

Løfte i flokk
– Vi har lenge tenkt på å motivere de ansatte til mer fysisk aktivitet, både hver for oss og sammen som kolleger. Da Bård Indredavik presenterte Stint bestemte vi oss raskt for å bli med. 

Etter godt forarbeid fikk de med seg en god gjeng til å delta og sammen har de opplevd kampanjen som svært positiv.

– Vi håper at dette legger grunnlaget for økt aktivitet generelt og at dette fortsetter å virke positivt inn på sjukefraværet. Men ikke minst er dette en felles aktivitet som gjør at vi kan videreutvikle bedriftskulturen og skape en følelse av å løfte i flokk. Vi arrangerte også en fellestur og dette ga mersmak for alle som deltok, forteller Odd Tore.

Vil være med videre
Nå er planen å fortsette med kampanjen flere ganger i året. 

– Denne type aktivitetskampanje har lav terskel i og med at vi kan registrere alle forskjellige aktiviteter. Dette ga oss en positiv inspirasjon og vi ble gira på å komme oss ut og være aktive hver dag. Det gikk litt sport i det, smiler han.

På neste kampanje skal de jobbe enda mer for å motivere flere til å henge seg på. 

– Jeg tror det blir lettere å få med flere nå siden vi har så positive erfaringer. Dette er en vinn vinn situasjon for oss. Godt arbeidsmiljø og godt kollegasamhold påvirker også sjukefraværet.